English (UK) German Russian French Spanish Polish Portuguese (Brazil) Italian Chinese Japanese English (US)
PhoenixTM

PhoenixTM alüminyum, çelik sanayi, çelik slab tavlama, cam tavlama, otocam bükme, seramik pişirme, boya kurutma, toz kapmala kürleme gibi ısıl işlem proseslerinin önemli olduğu alanlarda sıcaklık profil görüntüleme sistemlerini (termogram) tasarlar ve üretir. Bu ısıl işlem prosesleri boyunca ürün sıcaklıklarının ölçülmesi termokupların ürün üzerine yerleştirilerek veri kaydediciye bağlandıktan sonra, termal bariyer içerisine yerleştirilir ve  sistem ürünle birlikte fırın içerisinde proses boyunca hareket eder. Bu işlem sonunda doğru ürün sıcaklıkları izlenilebilir ve daha sonra analiz için kaydedilir.

overview.jpg