German English (UK) Russian Spanish French Polish Portuguese (Brazil) Italian Chinese Japanese English (US)

Firma Hakkında

PhoenixTM sıcaklık profili çıkarma sistemelerine yenilik kalite ve basitlik getirmesi için geliştirilmiştir.

Sıcaklık profili çıkarma cihazları ısıl işlem, tamamlama yada yakma proseslerinde termokupların kritik bölgelere bağlanması ve problarında veri kaydediciye bağlanması ve veri kaydedicide termal bariyerin içine konularak bütün sistem fırın içerisinde hareket eder. Elde edilen sıcaklık verileri veri kaydedicide saklanır ve sonuçlar ileriki zamanlarda çalışılmak üzere saklanır. Termokuplardan gelen verinin hassas bir şekilde ölçülmesi ve saklanması için gerekli elektronik yapı çok kritiktir ve bu elektronik yapı ortam şartlarında çalışabilir olması önemlidir.

60 yıllık tecrübe ve bilgi birikimi ile geliştirilen PhoenixTM sistemleri endüstrinin gereksinimlerini tam olarak karşılamaktadır. Bununla beraber proseslerinizdeki kritik noktaların sıcaklıklarını sıcaklık profili görüntüleme sistemini kullanarak kaydedebilir daha sonra da Phoenix TM Thermal View yazılımını kolayca kullanıp analizler yapabilirsiniz.

Sunulan sistemlerin tamamı kullanılacakları endüstrilere ve çalışacakları aplikasyonlara göre özel olarak en yüksek hassasiyeti verecek sekilde dizayn edilmiştir.