English (UK) Russian Spanish Portuguese (Brazil) German French Polish Italian Chinese Japanese English (US)

Kalibrasyon

Bütün veri kaydedicilerimizin kalibrasyonunda kullanılan sistemler Uluslararası izlenebilirliğe (UKAS) sahiptirler. Eğer veri kaydedicinin kalibrasyonu için gerekli sertifikanın ISO 17025 (DAkks) standartlarına uygun bir sertifika olması istenirse ek bir ücret karşılığında sağlanabilir.

PhoeixTM sistemlerinde prob üretimi için kullanılan termokupl kabloları üretim seri numaralarını ve batch numaraları gösteren ANSI MC96,1 sertifikası ile gönderilir. sistem ile gönderilen termokuplar yada termokupl kabloları müşterinin spesifik ihtiyaçlarına yönelik ek sertifikalar ile ek ücret karşılığında sağlanabilir. Bu konu ile alakalı olarak PhoenixTM firması ile bağlantıya geçiniz.